Opdateret 24. maj 2018

Indledning

Denne cookie- og privatlivspolitik oplyser dig om, hvilke oplysninger, der indsamles, hvordan vi anvender disse oplysninger, hvor oplysningerne behandles, hvordan du kan fravælge, at dine oplysninger anvendes, sikkerhedsbestemmelserne omkring opbevaring af dine oplysninger og hvordan dine oplysninger kan rettes eller opdateres.

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler oplysninger fra dig, når du:

 • Besøger vores website(s)
 • Afgiver en ordre på et digitalt certifikat
 • Ansøger om adgang til vores selvbetjeningsløsninger
 • Abonnerer på vores nyhedsbreve
 • Downloader en hvidbog
 • Udfylder en blanket vedrørende assistance til før/eftersalg eller support
 • Bruger vores sociale medier platforme
 • Ringer til os, eller når vi ringer til dig
 • Udveksler e-mails med os

Oplysninger vi indsamler og opbevarer om dig

For at opfylde anmodninger om digitale certifikater eller andre produkter eller ydelser kan vi bede dig om at indtaste dit navn, din e-mailadresse, fysiske adresse, telefonnummer, organisatoriske oplysninger eller andre personoplysninger.

Vi kan udvikle og indhente yderligere oplysninger om dig ved hjælp af tredjepartskilder, browsing og indkøbshistorik osv. med henblik på at behandle anmodninger om certifikater og forbedre vores serviceydelser.

TRUSTZONE behandler dine personoplysninger fortroligt undtagen oplysninger, der er medtaget i et udstedt digitalt certifikat. Sådanne oplysninger kan verificeres ved hjælp af tredjeparters erhvervsmæssige og statslige ressourcer og som sådan anses disse oplysninger for at være offentlige oplysninger.

Behandling af oplysninger og samtykke

Vi behandler dine oplysninger med henblik på opfyldelse af vores kontrakt med dig eller vores virksomheds legitime interesse. I andre tilfælde anmoder vi om dit samtykke til behandling af personoplysninger, som du fremsender. Dit afslag på at give os personoplysninger til visse produkter og ydelser kan hindre os i at afvikle din ordre vedrørende de pågældende produkter eller ydelser.

Hvis du afviser at give samtykke eller trækker dit samtykke til brug af personoplysninger tilbage eller fravælger at modtage information om TRUSTZONE, vores produkter og ydelser, kan det tilsvarende resultere i, at du ikke bliver gjort bekendt med meddelelser om fornyelse, lejlighedsvise selskabsnyhedsbreve, serviceopdateringer, sikkerhedsopdateringer, relaterede produkt- eller serviceoplysninger og statusopdateringer om vedligeholdelsesvinduer eller servicetilgængelighed.

Formål med behandling af dine personoplysninger 

Det generelle formål med vores behandling af dine personoplysninger er at svare på din forespørgsel eller opfylde den indgåede aftale, når du køber en ydelse eller et produkt fra TRUSTZONE.

Andre formål, vi anvender dine personoplysninger til

 • Til at forbedre kundeservicen
 • Til at sende dig påmindelser om fornyelse
 • Til at fortælle dig om vores produkter og ydelser
 • Til at oplyse dig om vigtige ændringer i branchen

Brug af cookies

TRUSTZONE anvender cookies på vores websites og gennem markedsføringsrelaterede e-mails til at indsamle og analysere nogle personoplysninger som f.eks. gæstens browsertype, internetserviceudbyder, henvisningsside, operativsystem, dato/tidspunkt og grundlæggende geografisk information.

Vi anvender cookies til at kompilere aggregerede oplysninger om trafikken på vores website og vores websites interaktion med andre websites, så vi kan måle effektiviteten af vores kommunikation og tilbyde gæster en bedre oplevelse og bedre værktøjer i fremtiden. Vi kan indgå kontrakt med tredjepartsudbydere om at assistere os med bedre at forstå gæster på vores website.

Disse serviceudbydere må ikke bruge oplysninger, der indsamles på vores vegne, men kun hjælpe os med at drive og forbedre vores virksomhed.

Deling af og overførsel af oplysninger

Vi sælger ikke dine personoplysninger til eksterne parter, men i nogle tilfælde deler vi dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere og databehandlere, som vi har tillid til. Det gør vi udelukkende for at kunne levere det produkt, den ydelse eller den løsning, som vi har aftalt. Generelt deler vi aldrig dine personoplysninger, hvad enten de er offentligt tilgængelige eller ej, med parter, der ikke er relevante for forsyningskæden.

TRUSTZONE er en dansk organisation, men vi samarbejder med Certifikatmyndigheder, der er globale organisationer med forretningsenheder og tekniske systemer i forskellige lande. Som sådan kan vi dele dine personoplysninger med vores Certifikatmyndigheder og dermed kan oplysningerne blive overført til lande i verden, hvor de driver virksomhed.

I disse tilfælde overføres personoplysninger til lande, der ligger uden for EU, men vi har sikret os, at dine oplysninger beskyttes ved at indgå hemmeligholdelsesaftaler og databehandlings- og datadelingsaftaler med disse Certifikatmyndigheder. Disse aftaler forbyder de pågældende Certifikatmyndigheder at sælge, handle med, anvende, markedsføre eller på anden måde sprede dine personoplysninger.

De oplysninger, vi deler med Certifikatmyndigheder, anvendes udelukkende til valideringsformål og med henblik på at overholde regler, der gælder for Certifikatmyndigheder/Browserfora.

Vi kan også dele dine oplysninger, når vi mener, at deling er passende for at overholde loven, beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, der kan overtage driften af vores website eller som kan købe alle eller en del af vores aktiver, herunder dine personoplysninger.

Opbevaring af oplysninger

De personoplysninger, vi indsamler, opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde de ovenfor angivne formål eller i en periode, der specifikt kræves ved lov eller i henhold til regler, som TRUSTZONE er forpligtet til at overholde.

For at opfylde offentlige revisionskrav for Certifikatmyndigheder, opbevares personoplysninger, der anvendes til at opfylde efterprøvning af visse typer ansøgninger om digitale certifikater, i mindst 10 år afhængigt af typen af produkt eller ydelse og kan opbevares i enten fysisk eller elektronisk format.

Selv hvis du anmoder om sletning af dine oplysninger, kan vi opbevare dine personoplysninger i den udstrækning, det er nødvendigt, eller så længe det er nødvendigt for vores legitime forretningsmæssige interesser eller opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser. Efter at opbevaringsperioden er ovre, bortskaffer TRUSTZONE dine personoplysninger på en sikker måde eller anonymiserer dem for at forhindre tab, tyveri, misbrug eller uautoriseret adgang.

Fravalg: Tilbagetrækning af samtykke

Hvis du gerne vil ophøre med at modtage fremtidige e-mails vedrørende produktnyheder, brancherelevant information osv., har vi medtaget instrukser om afmelding nederst i hver e-mail.

Meddelelser om fornyelse kan slettes for hvert enkelt digitalt certifikat for sig ved at logge ind på din personlige konto og deaktivere meddelelser om fornyelse.

Hvis TRUSTZONE behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på en af de adresser, der står i det sidste afsnit i denne tekst.

Indsigt i dine personoplysninger

Du er ansvarlig for at give TRUSTZONE sande, rigtige, gældende og fuldstændige personoplysninger. Desuden er du ansvarlig for at vedligeholde og straks opdatere oplysningerne, så de til enhver tid er sande, rigtige, gældende og fuldstændige.

Du har ret til at få indsigt i og ændre de personoplysninger, der opbevares på din konto.  Du kan også anmode om at få indsigt i eller ændre dine personoplysninger ved at kontakte os pr. e-mail. Vi vil kræve, at du legitimerer dig for at verificere din autenticitet som registreret.

Vi vil gøre os rimelige anstrengelser for at svare på og behandle din anmodning så hurtigt som muligt. Hvis du giver oplysninger, der er ukorrekte, urigtige, ikke gældende eller ufuldstændige, eller hvis vi har rimelig grund til at formode, at oplysningerne er ukorrekte, urigtige, ikke gældende eller ufuldstændige, har vi ret til at stille din konto i bero eller bringe den til ophør og afvise alle nuværende eller fremtidige ydelser.

Hvordan vi beskytter dine oplysninger

Vi har gennemført en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at sørge for, at dine personoplysninger opbevares sikkert. Når du f.eks. afgiver en ordre, indtaster, sender eller får adgang til dine personoplysninger online, sendes alle leverede oplysninger via Secure Socket Layer (SSL).

Efter en transaktion vil dine oplysninger vedrørende transaktionen blive opbevaret i arkiv for at opfylde revisionskrav og gøre fornyelse nemmere.

Overholdelse af relevante love 

TRUSTZONE forpligter sig til at beskytte de personoplysninger, der fremsendes af gæster på websitet og kunder, der er interesseret i eller som er brugere af vores produkter og/eller ydelser.

TRUSTZONE erklærer, at virksomheden i fuld udstrækning tager hensyn til alle rettigheder, der er etableret eller fremlagt i EU-love og driver virksomhed inden for rammerne af EU-direktiv 95/46 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Dine rettigheder 

I overensstemmelse med EU’s regler om privatlivets fred har du følgende rettigheder, der er fastlagt ved lov:

 • Vi anvender kun de oplysninger, du fremsender, til formål, der er angivet ovenfor i denne privatlivspolitik.
 • Du har ret til at gennemgå de personoplysninger om dig, som TRUSTZONE har, og kontrollere, at de er rigtige.
 • Du har ret til at rette oplysninger, hvis der findes fejl i dine registreringer.
 • Du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, dvs. retten til at blive glemt.
 • Du har ret til at få og bruge dine personoplysninger til dine egne formål.
 • Du har ret til at anmode om, at TRUSTZONE begrænser behandling af dine personoplysninger under visse omstændigheder.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ændringer i vores privatlivspolitik 

Hvis vi foretager væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, underretter vi dig om det ved at sende dig en meddelelse pr. e-mail om, at der findes en ny version med et link til den nye version.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik, beder vi dig kontakte os på:

E-mail: gdpr@trustzone.com

Telefon: +45 88 33 10 00

TRUSTZONE A/S
Islands Brygge 41
2300 København S
Danmark