MICROSOFT OFFICE SIGNING – DIGITALE SIGNATURER
 

Behovet for underskrifter dukker op i stort set alle afdelinger – i HR vedrørende medarbejderes tidsskemaer og ferieanmodninger, ved finansiel signering af fakturaer og bestillingsordrer, i juridiske dokumenter, samt når salgsafdelingen indgår nye kundeforhold. At udskrive hver gang du har brug for en underskrift er upraktisk og ineffektivt. Heldigvis er der en bedre måde at gøre det på. Digitale signaturer giver dig mulighed for at holde hele din arbejdsgang online.

DOKUMENT SIGNING ER TILGÆNGELIG TIL DE MEST POPULÆRE PROGRAMMER

TO MULIGHEDER FOR IMPLEMENTERING AF LØSNING

TRUSTZONE Document Signing certifikater skaleres til at rumme virksomheder af alle størrelser, fra enkeltpersoner til store virksomheder, med to vigtigste implementeringsmuligheder baseret på forretningsbehov og dokument workflow. Den vigtigste differentiator er, om du bruger automatiseret dokumentgenereringssoftware og ønsker, at integrere digitale signaturer (f.eks. Adobe LiveCycle, iText-baserede løsninger), i hvilket tilfælde du vil have brug for en serverbaseret løsning.

DIGITALE SIGNATURER TIL VIRKSOMHEDER DER ANVENDER AUTOMATISERET SOFTWARE TIL DOKUMENTGENERERING

TRUSTZONE tilbyder et serverbaseret dokumentsigneringsprodukt, der er ideelt til organisationer der bruger internt udviklet eller ’off-the-shelf’ automatiseret dokumentgenereringssoftware, til at generere og håndtere store mængder dokumenter, så som bankudtog eller finansielle rapporter.

For at anvende signaturer til dokumenterne, kræver denne type løsning to ting:

 • Et dokumentsigneringscertifikat udstedt af TRUSTZONE. Dette gemmes og beskyttes på en Hardware Security Module (HSM)
 • En automatiseret løsning til dokumentgenerering. (kompatible signeringsløsninger inkluderer Adobe LiveCycle, Ascertia DSS, Eldos Secure Black Box, og iText Java/C Sharp)

 

Document Signing Digital Certificate

 

HARDWARE SECURITY MODULE (HSM) LØSNINGER – HOSTED VS. ON-PREMISE 
 

TRUSTZONE supporterer to forskellige HSM løsninger til dokumentsignering:

ON-PREMISE HSM – dokumentsigneringscertifikatet er lagret på en HSM, der ligger on-premise (i din organisation) og administreres internt af din organisation

 • Kan understøtte større kapacitetskrav
 • Pga. on-site, kan denne mulighed give adgang til data der kan bruges til overensstemmelsesrevision
 • Kræver interne ressourcer til håndtering, sikrer baseline krav, samt opfylder SLAs
 • Stor lagerkapacitet kan blive ubrugt
   

HOSTED HSM – dokumentsigneringscertifikatet er lagret på en virtuel SafeNet Luna HSM, håndteret af TRUSTZONE

 • Hurtig opsætning
 • Ingen brug for intern kryptografisk ekspertise
 • 24×7 tilgængelighed for at understøtte missionskritiske applikationer og møde SLA'er
 • Lavere samlede ejeromkostninger